บริษัท ศิรินครโลหะกิจ จำกัด

          เป็นผู้ผลิตชิ้นส่วน และส่วนประกอบอะไหล่รถทุกประเภท รวมถึงการผลิตชิ้นส่วนและส่วนประกอบตามความต้องการ (Made-to-Order) มากกว่า 30 ปี เชี่ยวชาญการผลิตและออกแบบชิ้นส่วน และส่วนประกอบด้วยงานปั๊ม งานพับ งานตัด งานกลึง และงานเชื่อม พร้อมเข้ารูป ด้วยเทคโนโลยีหุ่นยนต์และเครื่องจักรสมัยใหม่ พร้อมช่างระดับมืออาชีพ 

        บริษัท ศิรินครโลหะกิจ จำกัด เป็นผู้ผลิตชิ้นส่วน และส่วนประกอบอะไหล่รถจักรยาน รถจักรยานยนต์ ไปจนถึงรถบรรทุกทุกชนิด นอกจากนี้ยังเป็นผู้ผลิตชิ้นส่วน หรือส่วนประกอบที่ทำจากเหล็ก สแตนเลส อลูมิเนียม ทองแดง ทองเหลือง และสังกะสี ตามความต้องการ (Made-to-Order) ยาวนานกว่า 30 ปี เชี่ยวชาญการผลิตชิ้นส่วน และส่วนประกอบอะไหล่ด้วยงานปั๊ม งานพับ งานตัด งานกลึง และงานเชื่อม พร้อมเข้ารูป

       เริ่มดำเนินธุรกิจผลิตชิ้นส่วนที่ทำจากโลหะ เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2535 อ.กระทุ่มแบน จังหวัด สมุทรสาคร เป็นโรงงานสีขาว ระดับ 2 ในปี พ.ศ. 2550 จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน  

เราทำอะไร:

       ที่ศิรินครโลหะกิจไม่เพียงแต่ความสามารถด้านการผลิต เราสามารถออกแบบชิ้นส่วน รวมถึงส่วนประกอบอะไหล่ตามความต้องการของลูกค้า ด้วยเทคโนโลยีหุ่นยนต์และเครื่องจักรสมัยใหม่ รองรับกำลังการผลิตจำนวนมาก พร้อมช่างระดับมืออาชีพ

        ศิรินครโลหะกิจมีระบบตรวจสอบคุณภาพสินค้า ก่อนการส่งมอบสินค้าให้กับลูกค้า เพื่อให้แน่ใจว่าสินค้าที่ผลิตออกมากนั้นมีคุณภาพ ได้มาตรฐาน และตรงตามความต้องการของลูกค้าอย่างครบถ้วน

ความสามารถพิเศษ:

        ศิรินครโลหะกิจ สามารถผลิตชิ้นส่วน และส่วนประกอบอะไหล่ตามตัวอย่าง สามารถออกแบบชิ้นส่วน และส่วนประกอบอะไหล่ที่ผลิตจากเหล็ก สแตนเลส อลูมิเนียม ทองแดง ทองเหลือง และสังกะสี เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตชิ้นส่วน ส่วนประกอบอะไหล่ด้วยงานปั๊ม งานพับ งานตัด งานกลึง งานเชื่อม แม่พิมพ์ปั๊มโลหะ ไปจนถึงผลิตชิ้นส่วนที่ทำจากลวด

        สำหรับความสามารถด้านการผลิต เรามีโรงงานที่มีขนาดพื้นที่มากกว่า 7 ไร่ ตั้งอยู่ในจังหวัดสมุทรสาคร รองรับกำลังการผลิตชิ้นส่วน และส่วนประกอบอะไหล่ได้เป็นจำนวนมากต่อวัน มีส่วนงานที่ครอบคลุมการผลิตครบวงจร ตั้งแต่แผนกทำพิมพ์ แผนกพับเหล็ก แผนกปั๊ม แผนกเจาะ แผนกต๊าป แผนกเชื่อม และแผนกกลึง CNC ในส่วนแผนกปั๊ม มีเครื่องปั๊มตั้งแต่ขนาดเล็ก ไปจนถึงเครื่องปั๊มขนาดใหญ่ สามารถผลิตตามความต้องการของลูกค้าที่หลากหลายและในปริมาณมากได้ (Made-to-Order)

        ข้อมูลเพิ่มเติมด้านการผลิต: แผนกทำพิมพ์    แผนกพับเหล็     แผนกปั๊ม      แผนกเจาะ-ต๊าปเกลียว      แผนกเชื่อม     แผนกกลึง CNC

          เรายินดีผลิตและออกแบบชิ้นส่วน หรือส่วนประกอบอะไหล่ตามความต้องการของลูกค้าได้ทุกรูปแบบ (Made-to-Order) หากลูกค้ามีไอเดีย หรือความต้องการใหม่ ๆ ที่ยังไม่เคยมีใครเคยผลิตมาก่อน ศิรินครโลหะกิจสามารถออกแบบและผลิตให้ได้ รวมถึงให้คำแนะนำ เป็นที่ปรึกษาในเรื่องที่ลูกค้าต้องการ ไม่ว่าลูกค้าจะอยู่ที่ใดในประเทศไทย ศิรินครโลหะกิจยินดีเป็นอย่างยิ่งในการให้บริการ พร้อมให้คำปรึกษาตามที่ลูกค้าต้องการ  
         บริษัท ศิรินครโลหะกิจ จำกัด มุ่งมั่นที่จะพัฒนาตนเองด้วยองค์ความรู้และแสวงหาเทคโนโลยีการผลิตสมัยใหม่ ขอเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ (Value Chain) ด้วยการเป็นผู้ผลิตและออกแบบชิ้นส่วนที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานสากล ลูกค้าเชื่อถือและให้การยอมรับทั้งในประเทศและอาเซียน  

           Sirinakorn Company is a manufacturer of parts and spare parts for all kinds of vehicles, including industrial electronic parts and components, and all metal forming. Made-to-Order is also available upon requests. We have considerable expertise in designing and manufacturing parts, spare parts, industrial electronic parts and components, and all metal forming for more than 30 years. Printing, forming, stamping, welding, folding, drilling, and CNC lathes are our manufacturing capabilities that come with standards and quality assurance. We place importance of the latest manufacturing technology and highly skillful staff on our manufacturing process.

          Do not worry about your location. We are pleased to help and provide our best manufacturing services wherever you are.

          Quality, international standards, and customer trust are our business philosophy.

ศิรินครโลหะกิจ

Who Are We?

         Sirinakorn Company is a manufacturer of parts and spare parts of all kinds of vehicles ranging from bicycles to trucks. The company can manufacture industrial electronic parts and components including all metal forming. Made-to-order service is offered upon requests. We are an expert in designing and manufacturing parts, spare parts, and industrial electronic parts and components by iron, stainless-steel, aluminum, copper, brass, and galvanized iron.

         Sirinakorn Company was established on 11 February 1992 in Amphoe Krathumban, Samut Sakhon province, Thailand. Our factory, awarded with the white factory level 2 certificate by the Department of Labour Protection and Welfare in 2007, has followed government regulations on related factory acts strictly.  

What Do We Do?

         Apart from our expertise in manufacture, we offer made-to-order service of parts, spare parts, industrial electronic parts, and all metal forming. Those parts and spare parts are manufactured with industrial robotic arm and modern machinery. While the company has high manufacturing capacity, professional technicians are employed to handle all processes of manufacture.

         Prior to the delivery, quality assurance is performed to ensure that all parts, spare parts, industrial electronic parts and components, and all metal forming are of quality, standards, and requirements.  

What Is Our Competitive Advantage?

          We are capable of manufacturing parts, spare parts, industrial electronic parts and components, and all metal forming based on drawings. In addition, the company can design parts, spare parts and, subsequently, create them by iron, stainless-steel, aluminum, copper, brass, and galvanized iron materials. We have considerable expertise in the manufacture of parts, spare parts, industrial electronic parts and components, and all metal forming by printing, stamping, welding, folding, drilling, and lathes.

          The company’s competitive advantage lies in the 7-rai factory located in Samut Sakhon province. No matter how large the required quantity of parts and components is, the factory is made possible with high manufacturing capacity. Our manufacture is an all-in-one solution equipped with printing department, forming department, stamping department, welding department, drilling department, tapping department, and CNC lathes department. In particular, different sizes of press are available in response to a variety of requirements.

         Find out more on  Molding Department    Stamping Department      Welding Department    Cutting and Folding Department     Drilling Department Tapping Department  and   CNC Lathes Department

           Sirinakorn Company is highly appreciated to provide the design and manufacturing services of parts, spare parts, industrial electronic parts and components, and all metal forming, including made-to-order. If you have any new ideas about the parts that have never been created, please leave such ideas with us. We will design and produce them for you. We also give advices on the manufacture of all kinds of parts and components made of iron, stainless-steel, aluminum, copper, brass, and galvanized iron.
           Sirinakorn Company is determined to the self-development by seeking new knowledge and staying updated on the manufacturing technology. We are part of the value chain to drive the country’s economy with designing and manufacturing all kinds of parts and components.
ศิรินครโลหะกิจ

欢迎浏览网站

           SIRINAKORN LOHAKIJ  有限公司是汽车配件,零件制造业公司,已成立30 年多,有丰富生产及设计产品经验,不管是金属冲压加工变形,切削 , 铣削, 焊接都使用专业技术的人员以及先进机械及机器人制造.

公司简介 :

          SIRINAKORN LOHAKIJ  有限公司是一家30 年多生产汽车,货车,摩托车,各种汽车配件及零件,   对于金属切削 ,锻造, 铣削, 焊接有一定的专业技术能力.

创立于1992年2月 11 日,是一家金属生产行业  ,工厂在泰国龙仔厝府  ,甲吞本县. 在2007  年获得泰国劳工保护及福利厅第 2 等级无毒品的工作环境.

公司业务 :

        SIRINAKORN LOHAKIJ  有限公司不仅仅有生产的能力,而且我们还可以按照客户的需求设计,使用专业技术人员, 先进机械及机器人可以大批量地生产  . SIRINAKORN LOHAKIJ  有限公司将所有出厂产品均严格进行检验确保产品质量标准及符合客户的要求.

公司实力 :

          我们不仅可以按照模型生产零件或配件  ,还可以使用锌材料及不锈钢材料设计或生产零件及配件 , 对于金属冲压加工变形,切削 , 铣削, 焊接有一定的专业技术能力,包括金属丝材料生产.

       

          Find out more on  Molding Department    Stamping Department      Welding Department    Cutting and Folding Department     Drilling Department Tapping Department  and   CNC Lathes Department

           我们热烈地欢迎每位客户生产及设计的要求,如客户有自己的想法或新的要求,不管是前所未有的产品,我们有能力生产及设计,并且无论您需要咨询什么事情或让我们提出什么意见,不管您在泰国哪个地方,我们很乐意为你服务. SIRINAKORN LOHAKIJ  有限公司一直不断提升自己的能力,不断寻找先进制造技术 ,按照国际质量标准生产产品,为了取得泰国国内及东南亚国家的客户的信任并认可,成为其中一部分能够带动泰国的经济(Value Chain)  

 

————————————————————————————————————————————-
สามารถติดตามข่าวสาร และบทความดีๆ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ผ่านช่องทาง
Facebook : ศิรินครโลหะกิจ
LINE : @sirinakorn
Tel : 034-472001-3