แผนกกลึง

         

 

         แผนกกลึง เป็นอีกหนึ่งแผนกที่มีความสำคัญ  การกลึง คือ การแปรรูปโลหะทรงกระบอกเป็นหลัก ไม่ว่าจะ เจาะ คว้านรู ปาด กลึง  ตัด  เป็นต้น  โดยลักษณะการทำงานเบื้องต้น จะเป็นการตัดโลหะโดยชิ้นงานหมุนด้วยตัวเอง และมีด้ามมีดเข้ามาหาชิ้นงาน

งานกลึง
แผนกกลึง

ชนิดของเครื่องกลึง มี 4 ขนิด

1.เครื่องกลึงยันศูนย์ เป็นเครื่องกลึงที่มีความเร็วรอบสูง ใช้กลึงงานได้หลายชนิดที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง ไม่ใหญ่เกินไปและกลึงงานได้หลายลักษณะ เป็นที่นิยมใช้ในโรงงานทั่วๆไป

2เครื่องกลึงเทอร์เรท(Turret lathe) เป็นเครื่องกลึงที่มีหัวจับมีดตัดหลายหัว เช่นหัวจับมีดกลึงปาดหน้า หัวจับมีดกลึงปอก หัวจับมีดกลึงเกลียว หัวจับดอกเจาะนำศูนย์ เป็นต้น ทำให้การกลึงงานที่มีรูปทรงเดียวกันและมีจำนวนมากๆได้อย่างรวดเร็ว เช่น การกลึงเกลียว การกลึงบู๊ช เป็นต้น

3.เครื่องกลึงตั้ง เป็นเครื่องกลึงที่ใช้ในงานกลึงปอก งานคว้านชิ้นงานที่มีขนาดใหญ่ เช่น เสื้อสูบ เป็นต้น

4.เครื่องกลึงหน้าจาน เป็นเครึ่องกลึงที่ใช้ในการปาดหน้าชิ้นงานที่มีขนาดใหญ่ เช่น ล้อรถไฟ เป็นต้น

หลักการทำงานของเครื่องกลึง

         ในการทำงานของเครื่องกลึงทั่วไปนั้น จะต้องมีต้นกำเนิดเพื่อให้เพลางานเกิดการหมุน  ซึ่งต้นกำเนิดที่ใช้ส่วนมาก คือ มอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดของกำลังมอเตอร์ก็จะขึ้นอยู่กับขนาดของเครื่องกลึงนั้นๆ มอเตอร์ของเครื่องกลึงจะส่งถ่ายกำลังไปยังชุดหัวเครื่อง โดยใช้ระบบสายพาน ส่วนใหญ่แล้วสายพานตัววี เพราะสามารถส่งกำลังได้ดี และไม่เสียงดัง สายพานจะส่งถ่ายกำลังไปยังหัวเครื่อง เพื่อให้เพลางานหมุน ซึ่งระบบขับเคลื่อนเพลางานมีทั้งระบบล้อสายพานหลายชั้น และระบบเฟืองขับ แต่ปัจจุบันนิยมใช้ระบบขับเฟืองเพราะสามารถใช้ในการเปลี่ยนความเร็วรอบตามความเหมาะสม ในการกลึงงานที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางแตกต่างกันจากชุดเฟืองที่มีหัวเครื่องจะส่งถ่ายกำลังต่อมายังชุดเฟืองป้อนด้วยเฟืองตรง ในชุดเฟืองป้อนนี้ก็จะมีระบบเฟืองเพื่อใช้ในการส่งถ่ายกำลังไปยังเพลาป้อน และเพลากลึงเกลียว ระบบเฟืองป้อนนี้สามารถปรับเปลี่ยนความเร็วของเพลาป้อนได้ ในการกลึงอัตโนมัติ และสามารถใช้ในการกลึงเกลียวที่เพลงกลึงเกลียว สามารถกลึงเกลียวได้ทั้งเกลียวระบบนิ้วและระบบเมตริก ในการตั้งระยะการป้อนมีดกลึง หรือการกลึงเกลียว จะสามารถเลือกใช้ได้จากแผ่นชาร์ทที่แสดงรายละเอียดต่างๆที่ต้องอยู่กับเครื่องด้วย

       
 
        ทางบริษัทมีทั้งกลึงธรรมดา (Lathe Machine) เหมาะสำหรับงานจำนวนไม่เยอะ และขนาดใหญ่เกิน โตเกิน200 mm และ (CNC Lathe Machine) ผลิตตามแบบลูกค้า ด้วยเครื่อง CNC Mori Seiki ด้วยหัวจับ 8นิ้ว รับงานได้ไม่เกิน 200mm. และ มีเครื่องกลึงเล็กAutoทำงานลบมุมเทเปอร์ ปอกผิว งานเล็ก เพื่อตรงไปตามวัตถุประสงค์ที่ลูกค้าต้องการ

 

แผนกกลึง

ตัวอย่างผลงาน

งานกลึง
งานกลึง