แผนกทำแม่พิมพ์

    แม่พิมพ์ปั้มโลหะ 

         หรือ แม่พิมพ์ขึ้นชิ้นงาน เป็นแผนกหัวใจหลักของโรงงาน เนื่องจากเป็นแผนกแรกของการผลิต เมื่อรับงานมาจากลูกค้า  ก็จะนำมาส่งต่อให้แผนกทำพิมพ์ เพื่อจัดทำแม่พิมพ์ตามแบบ(Drawing) หรือตามตัวอย่างที่ลูกค้าต้องการ

       ในการผลิตแม่พิมพ์เหล็กเพื่อใช้ในงานอะไหล่ต่างๆ ไม่ว่่าจะเป็นอะไหล่รถดั้ม อะไหล่มอเตอร์ไซร์ อะไหล่พัดลม  เป็นต้น เราต้องใช้หลายเครื่องประกอบกัน แผนกทำแม่พิมพ์จึงเป็นจุดเริ่มต้นของขึ้นตอนการผลิตชิ้นงานทุกชิ้นในโรงงาน

       แผนกทำแม่พิมพ์ เครื่องWirecutแม่พิมพ์  ยี่ห้อ MITSUISHI  รุ่น FA10S สามารผลิตชิ้นงานได้ถึงขนาด 250  mm. X 350 mm. สูง 180 mm. เลยทีเดียว

ตัวอย่างแม่พิมพ์

ตัวอย่างแม่พิมพ์
ตัวอย่างแม่พิมพ์
ตัวอย่างแม่พิมพ์
ตัวอย่างแม่พิมพ์
ตัวอย่างแม่พิมพ์
ตัวอย่างแม่พิมพ์
ตัวอย่างแม่พิมพ์

ตัวอย่างแม่พิมพ์ที่กำลังขึ้นชิ้นงาน

ตัวอย่าง
ตัวอย่าง

เครื่องมือที่ใช้ในการตรวจสอบแม่พิมพ์

        เพื่อแม่พิมพ์ที่ได้มาตราฐาน ตรงตามแบบที่ลูกค้าต้องการ ทางโรงงานจึงได้มีการตรวจสอบแม่พิมพ์เบื้องต้นก่อนทุกครั้ง

คุณสมบัติเครื่องมือวัด (Measurement tools)
1.ได้ความถูกต้อง (Accuracy)
2.ความเชื่อถือมาตราฐาน (Reliability)
3.ความเม่นยำ (Precision)

        เครื่องมือที่ใช้ในการตรวจสอบเบื้องต้น มีดังนี้ ไฮเกจ (Height Gauge) ,ไมโครมิเตอร์ (Micrometer) ,ไดอัลเกจ (Dial Gauge) , เวอร์เนียคาลิปเปอร์( Vernier Caliper) เป็นต้น

ไฮเกจ
คุณสมบัติเครื่องมือวัด
เครื่องมือเช็คขนาดและระยะชิ้นงานเฉพาะ