แผนกปั้ม

       โรงงานเรามีความเชี่ยวชาญและชำนาญในเรื่องงานปั้ม เรามีเครื่องจักรแผนกปั้ม มีทั้งหมด 36 เครื่อง  แบ่งออกเป็น
1.ปั้ม 15 ตัน = 9 เครื่อง
2.ปั้ม 25-35 ตัน = 9เครื่อง
3.ปั้ม 60 ตัน = 6 เครื่อง
4.ปั้ม 80 ตัน = 1 เครื่อง
5.ปั้ม 100 ตัน = 2 เครื่อง
6.ปั้ม 150 ตัน = 4 เครื่อง
7.ปั้ม 200 ตัน = 2 เครื่อง
8.ปั้มไฮโดรลิค 60 ตัน = 1 เครื่อง
9.ปั้มไฮโดรลิค 300 ตัน = 1 เครื่อง
10. เครื่องพับไฮโดรลิค ไม่เกิน 3.0มิล = 1 เครื่อง

แผนกปั้ม
แผนกปั้ม

        แผนกนี้จะต้องไปรับแม่พิมพ์จากแผนกพิมพ์ เพื่อนำมาติดตั้งเครื่องเตรียมปั้มชิ้นงาน และเมื่อติดตั้งเครื่องเสร็จก็จะนำเหล็กที่ตัดเตรียมเอาไว้มาปั้มตามแบบ และแม่พิมพ์ที่จัดเตรียมไว้ ส่วนการเลือกใช้เครื่องจักรขึ้นอยู่กับความหนา ของชิ้นงานและรูปแบบ

จุดเด่นของงานปั้ม

1.ใช้ระยะเวลาน้อยเหมาะสำหรับผลิตงานจำนวนมาก

2.รูปร่าง และ ขนาด ที่คงที่และแม่นยำ

3.ได้ผิวงานที่เรียบ เหมาะแก่การนำไป เชื่อม , ชิ้นส่วนประกอบ และ ตกแต่งสวยงาม

4.ราคาประหยัด และ ใช้แรงงานน้อย

5.มีความแข็งแรงสูง สามารถออกแบบขอบ หรือ ตีนูนเพื่อเพิ่มความแข็งของชิ้นงานได้
สามารถแก้ไข หรือ เจาะรู เพิ่มได้ด้วยวิธีไม่ยุ่งยาก

6.ลดค่าใช้จ่ายในการแก้ไขได้ดีกว่าแบบอื่นๆ

7.ชิ้นงานออกมาสวยงาม และ ใช้สามารถเลือกวัตถุดิบได้ตามที่ต้องการ (Ex. Steel, Stainless , Aluminum )

แผนกปั้ม
แผนกปั้ม

ตัวอย่างผลงาน

ตัวอย่่างงานปั้ม
ตัวอย่่างงานปั้ม
ตัวอย่่างงานปั้ม
ตัวอย่่างงานปั้ม
ตัวอย่่างงานปั้ม