แผนกเชื่อม

        แผนกเชื่อม ที่บริษัทมีการเชื่อมเหล็กหลายประเภท ขึ้นอยู่กับลักษณะของงานและความแข็งแรง จะประกอบด้วย

1.การเชื่อมก้านธูป หรือ การเชื่อมโดยใช้ลวดเชื่อมหุ้มฟลั๊กซ์ (Stick Welding)

2.การเชื่อมด้วยลวด+Co2 หรือ การเชื่อม MIG (Metal Inert Gas Welding)

3.การเขื่อมอัด (Spot Welding)

4.การเชื่อมไฟฟ้า (Arc Welding)

แผนกเชื่อม
แผนกเชื่อม

1.การเชื่อมก้านธูป หรือ การเชื่อมโดยใช้ลวดเชื่อมหุ้มฟลั๊กซ์ (Stick Welding)

        การเชื่อมก้านธูปเหมาะสำหรับการเชื่อมงานโครงสร้าง ที่ต้องใช้ความแข็งแรง , งานหนา และ จุดเชื่อมยาว

2.การเชื่อมด้วยลวด+Co2 หรือ การเชื่อม MIG (Metal Inert Gas Welding)

        ส่วนการเชื่อมด้วยลวด+CO2 ทางบริษัทมีทั้งเครื่องเชื่อมตู้ จะเป็นการใช้ลวด 0.8mm และ การเชื่อมด้วย Robot จะใช้ลวดเชื่อมลวด 1.2mm ลักษณะการเชื่อมนี้จะเป็นการเชื่อมระหว่าง ลวดเชื่อมที่ป้อนอัตโนมัติจากตู้เชื่อม และ ชิ้นงาน โดยที่ก๊าซCO2 ทำหน้าที่ปกคลุมบริเวณจุดที่ต้องการเชื่อม เพื่อไม่ให้เกิดการรวมตัวของอากาศที่บริเวณจุดเชื่อม ทำให้รอยเชื่อมเรียบและไม่เกิดหลุมในรอยเชื่อม ส่วนมากจะพบในการเชื่อม ในอุตาสาหกรรมยานยนตร์ , เฟอร์นิเจอร์  และการเชื่อมทั่วไป

3.การเขื่อมอัด (Spot Welding)

        ที่บริษัทมีการเชื่อม Spot Welding ในการเชื่อมที่ไม่ต้องการโชว์แนวเชื่อม หรือ เพื่อความสวยงามของสินค้า ส่วนใหญ่จะเป็นจุดที่ไม่ได้รับน้ำหนักมาก ใช้ในการประกอบสินค้าเข้าหากัน  Ex. การต่องานลวดเฉพาะจุด , การประกบกันของเหล็ก 2 ชิ้น อาจจะคล้ายกับการเชื่อมไฟฟ้า (Arc Welding) โดยการอาร์ค

4.การเชื่อมไฟฟ้า (Arc Welding)

       จะเหมาะสำหรับงานที่พอจะมีพื้นที่เป็นระนาบเดียวกัน สามารถเชื่อมงานติดต่อกันได้เป็นแนวตรงส่วนใหญ่จะใช้กับเหล็ก และ ลวดเหล็ก ที่ไม่ผ่านการคลือบฟิล์มน้ำมันบนพื้นผิวของเหล็ก

แผนกเชื่อม

ตัวอย่างผลงาน

แผนกเชื่อม
แผนกเชื่อม
แผนกเชื่อม